Pokrycia bitumiczne - papy termozgrzewalne, modyfikowane SBS

    Podstawowym składnikiem każdej papy jest masa bitumiczna. Masa musi być elastyczna i nieprzepuszczająca wody oraz odporna na warunki atmosferyczne, co przekłada się na jej długowieczność. Masa asfaltowa pap termozgrzewalnych modyfikowana jest elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) lub termoplastomerem APP (ataktyczny polipropylen). Skrót SBS zawarty w nazwach pap pochodzi od użytych do masy izolacyjnej komponentów, stosowanych w różnych proporcjach.
Zawartość SBS w masie asfaltowej przeważnie wynosi od 7 do 15%, zdarzają się jednak materiały, w których udział modyfikatora SBS oceniany jest na 3%. Wystarczająco skutecznym badaniem, które określi ilość modyfikatora, jest przeginanie papy na wałku w temperaturze -30oC. Zastosowanie modyfikatorów znacznie wydłuża żywotność papy i czyni ją odporną na uszkodzenia z powodu czynników atmosferycznych czy nawet uszkodzeń mechanicznych. Przez użycie modyfikatorów uzyskano większą wytrzymałość w wysokiej temperaturze, a także elastyczność w niskich temperaturach. To znacznie ułatwia prace dekarskie w temperaturze poniżej zera stopni.
Do produkcji pap stosowane są także różnego rodzaju dodatki wypełniające. Należą do nich m.in.: pył wulkaniczny, szkło wodne, mączki kamienne. Dodatkowo powodują wzrost masy, a co za tym idzie podwyższają temperaturę mięknienia. Dodawane są również środki zwiększające przyczepność i lepkość. Rozróżnia się papy podkładowe i wierzchniego krycia, do stosowania w układach jedno lub dwuwarstwowych.
Górna warstwa papy wierzchniego krycia jest dodatkowo pokryta posypką mineralną lub łupkiem bitumicznym.
Posypki poprawiają odporność na działanie czynników chemicznych jak kwaśne deszcze, zabezpieczają przez promieniowaniem ultrafioletowym w ten sposób wydłużając żywotność papy.
Dolna warstwa papy jest zabezpieczona specjalną folią, zabezpieczającą przed sklejeniem się papy zwiniętej w rulon. Przy podgrzaniu w momencie układania, folia się topi umożliwiając jej przyklejenie do drugiego kawałka papy.
Papy z dodatkiem SBS zachowują swoje właściwości w temperaturze od -35 do 110oC.
Dla porównania zakres temperatury pracy dla pap tradycyjnych wynosi od 0oC do 70oC. Grubość pap nie wpływa w sposób szczególny na ich podstawowe parametry techniczne, chociaż można stwierdzić, że im większa jest grubość papy, tym większa trwałość wykonanego pokrycia.


Poniżej lista pap z dodatkiem SBS.


PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA - DACHOWIEC PF SBS PYE PV 150 S32
materiał: asfalt z dodatkiem SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 150 g/m2
przeznaczenie: warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych i izolacji wodochronnych.
grubość papy: 3,2 mm +5%
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA KOCUR WF SBS
materiał: asfalt z dodatkiem SBS
osnowa: welon z włókien szklanych o gramaturze 60 g/m2
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych.
grubość papy: 4,2 mm +5%
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką i zabezpieczony folią. Spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA ICOBIT WF SBS PYE PV 200 S5
materiał: asfalt z dodatkiem SBS
osnowa: poliestrowa o gramaturze 200 g/m2
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
grubość papy: 5,0 mm +5%
sposób mocowania: zgrzewanie
Na wierzchu papa pokryta jest posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.PAPY TERMOZGRZEWALNE MODYFIKOWANE SBS  ICOPAL


PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA "BETA" SZYBKI PROFIL TOP4
materiał: asfalt modyfikowany SBS z wypełniaczem mineralnym
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m2
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Z wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, na spodniej stronie jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.


PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA "ALFA" SZYBKI PROFIL TOP5
materiał: asfalt modyfikowany SBS z wypełniaczem mineralnym
osnowa: włóknina poliestrowa z obustronną powłoką z masy asfaltowej
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA JUNIOR PF
materiał: asfalt modyfikowany SBS z wypełniaczem mineralnym
osnowa: włókna szklane o gramaturze 100 g/m2
grubość: 3,4 mm +5%
przeznaczenie: warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Nadaje się dobrze do nowych pokryć lub regeneracji starych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA JUNIOR WF
materiał: asfalt modyfikowany SBS z wypełniaczem mineralnym
osnowa: welon z włókien szklanych 100 g/m2
grubość: 4,4 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZDUNBIT PF
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina oliestrowa o gramaturze 200 g/m2
grubość: 3,4 mm +5%
przeznaczenie: warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Papę można stosować do wykonywania nowych pokryć dachowych lub do renowacji starych pokryć.


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZDUNBIT WF
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m2
grubość: 4,4 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Można jej używać do renowacji starych dachów lub krycia na nowo.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Na spodzie papy jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA EXTRADACH PF PYE PV 200 S5
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m2
grubość: 4,6 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa podkładowa do wykonywania izolacji w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Można jej używać do renowacji starych dachów lub krycia na nowo.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA EXTRADACH WF PYE PV 200 S5

materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m2
grubość: 5,2 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Można jej używać do renowacji starych dachów lub krycia na nowo.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA POLBIT PF PYE PV 250 S5
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2
grubość: 4,6 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Z wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, a wzdłuż jednego z brzegów wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie kryty posypką, jest zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Na spodzie papy jest folia z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA POLBIT WF PYE PV 250 S5
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2
grubość: 5,2 +0,2 mm
przeznaczenie: stosowana jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach izolacyjnych wodochronnych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Z wierzchu pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu znajduje się pas masy asfaltowej nie kryty posypką, ale zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego, topiącego się pod wpływem ciepła z palnika przy mocowaniu metoda zgrzewania. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA POLBIT EXTRA PF
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2
grubość: 4,7 +0,2 mm
przeznaczenie: warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych izolacji wodochronnej. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA POLBIT EXTRA WF

materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2
grubość: 5,6 +0,2 mm
przeznaczenie: jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Do wykorzystania w renowacji starych pokryć oraz całkiem nowych.
sposób mocowania: zgrzewanie
Z wierzchu papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego z brzegów wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Na spodzie papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA GRAVIFLEX 2000
materiał: asfalt modyfikowany SBS
osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2
grubość: 4,0 +0,2 mm
przeznaczenie: jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Stosowana w szczególności do dachów zielonych, izolacji w systemach odwróconych oraz izolacji tarasów, parkingów.
sposób mocowania: zgrzewanie
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.