Ocieplanie stropodachu - potrzebna cyrkulacja powietrza

Przy ocieplaniu stropodachu ważna jest przerwa pomiędzy wełną mineralną, a deskowaniem lub folia paroprzepuszczalną. Jeśli takiej przerwy nie ma, wełna zostanie zawilgocona
i zmniejszają się jej walory izolacyjne. Zalecana grubość szczeliny to ok. 3-4cm. Układając wełnę między krokwiami nie jest łatwo o zachowanie takiej szczeliny, szczególnie jeśli korzystamy z wełny miękkiej. Najłatwiejszym sposobem jest przyklejenie do deskowania listewek np. ze styropianu o przekroju 3x3cm lub 3x4cm. Do klejenia można wykorzystać klej termiczny lub montażowy. Odstępy między rzędami tych listewek nie powinien przekraczać 25cm. Przerwę tą zmniejszamy jeśli korzystamy z wełny miękkiej. Dla jeszcze lepszej cyrkulacji powietrza powinno się pozostawiać kilka centymetrów odstępu między listewkami w tym samym rzędzie.

szczelina.jpg
Listwy dla ułatwienia najpierw kleimy klejem termicznym, a następnie przykręcamy.