Dachy kryte membraną PVC, TPO, EPDM

Dach klasyczny na konstrukcji drewnianej bez termoizolacji pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM, mebraną PVC lub TPO

Dachy płaskie to najczęściej strop i dach, dlatego są często nazywane stropodachami. Te o małym nachyleniu połaci mają specyficzne wymagania dotyczące użytych materiałów. Obecnie najczęściej stosowanym materiałem wierzchnim są papy termozgrzewalne. Najlepsze parametry wytrzymałości posiadają papy modyfikowane SBS. Na rynku polskim dostępne są pokrycia z wielu materiałów i o różnych parametrach, np. membrany z PCV, VAE, PIB, EPDM, w grubościach od 0,8 do 3,1 mm. Elastomery z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) mają chemicznie powiązaną strukturę, są elastyczne jak guma i nie odkształcają się termicznie pod wpływem wysokich i niskich temperatur.

Dach klasyczny na konstrukcji drewnianej z termoizolacją pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM, membraną PVC lub TPO

Zastosowanie folii EPDM jako pokrycie dachowe w typie dachu płaskiego o klasycznym układzie warstw przy tzw. balastowym systemie jest najbardziej ekonomicznym i powszechnym sposobem jej użycia. Balastowy system dachów stosuje się coraz częściej w różnych rodzajach budynków. W tym systemie folia układana jest luźno na warstwie termoizolacji. Dzięki prostocie wykonania oraz możliwości zastosowania wielkowymiarowych arkuszy folii (nawet 465m²) instalację można wykonać szybko przez co jej koszty są małe. Termoizolacja w takim systemie to zwykle polistyren, poliuretan lub twarda wełna mineralna.


Dach klasyczny na konstrukcji trapezowej z termoizolacją pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM, membraną PVC lub TPO

Stropodachy płaskie o dużych powierzchniach wymagają właściwego ocieplenia oraz odpowiedniego doboru materiałów pokryciowych i termoizolacyjnych. Ze względu na lekką konstrukcję wsporczą wykonaną z blach fałdowych stropodachy te są podatne na odkształcenia i przemieszczenia, dlatego wymagają odpowiedniego projektowania, montażu i wykonania aby zapewnić ich niezawodną pracę podczas eksploatacji budynku. Warstwę nośną stanowi trapezowa blacha stalowa oparta najczęściej na stalowych płatwiach lub dźwigarach stalowych.


Dach klasyczny na konstrukcji płyty stropowej z termoizolacją pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM, membraną PVC lub TPO

W stropodachach pełnych wykonywanych na stropach betonowych podłoże betonowe wymaga odpowiedniego przygotowania. Stropodachy o spadku połaci dachowych mniejszym niż 1% należy traktować jako "konstrukcje specjalne" i stosować na nich skuteczniejsze warstwy pokryciowe. Obecnie najczęściej stosowanym materiałem wierzchnim są papy termozgrzewalne. Najlepsze parametry wytrzymałości posiadają papy modyfikowane SBS. Warstwę hydroizolacyjną dachu może stanowić folia dachowa PVC, TPO, FPO, EPDM, papa asfaltowa stosowana jednowarstwowa lub w dwóch warstwach.


Dach Balastowy na konstrukcji płyty stropowej pokryty papą termozgrzewalną, membraną EPDM,  membraną PVC, TPO

Dachy balastowane tzn. warstwy izolacyjne montowane luzem i dociśnięte warstwą zewnętrzną, którą tworzy najczęściej gres na zbrojonej szlichcie betonowej, płyty lub kostka z betonu prasowanego na podbudowie, lub żwir płukany. Dociążanie żwirem pozwala tworzyć dachy atrakcyjne estetycznie. Dodatkowo balast chroni strukturę dachu co znacznie wydłuża jego żywotność. Poza tym dach balastowany charakteryzuje się wysoką pojemnością cieplną. W systemie balastowym arkusze membrany EPDM układane są luźno na odpowiednim podłożu. Sąsiednie arkusze klei się z zakładem minimum 100mm taśmą samoklejącą. Obwód i obróbki są wykonywane zgodnie ze specyfikacją producenta. Warstwa membrany EPDM jest obciążona żwirem lub wylewką betonową.


Dach Balastowy (odwrócony) na konstrukcji płyty stropowej pokryty papą termozgrzewalną, membraną EPDM, membraną PVC, TPO wykończony płytami chodnikowymi na podsypce żwiru lub podstawkach regulowanych

W systemach dachów odwróconych podłożem dla folii EPDM jest zwykle beton, który wymaga warstwy przekładkowej, zgodnie z wcześniejszym opisem, a bezpośrednio na folii układana jest termoizolacja z wodoodpornego polistyrenu. Systemy te można wykonywać na każdego rodzaju konstrukcji dachowej, mogącej przenieść ciężar balastu, a więc może to być nie tylko konstrukcja betonowa lecz także stalowa czy drewniana. Sąsiednie arkusze folii układane są na wzajemny zakład o minimalnej szerokości 100mm i klejona za pomocą taśmy samoklejącej o szerokości. Obróbki wszystkich detali należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta.


Dach płaski odwrócony na konstrukcji płyty stropowej pokryty papą termozgrzewalną lub membraną EPDM, membraną PVC, TPO wykończony podłogą drewnianą na podsypce żwiru lub podstawkach regulowanych

Tradycyjny układ warstw na stropodachu ma istotną wadę - pokrywająca go papa czy membrana są narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych, duże wahania temperatury oraz na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego opracowano system tzw. dachu odwróconego. W systemie tym izolację przeciwwodną - najczęściej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - układa się bezpośrednio na podłożu, a dopiero na niej - ocieplenie. Taka forma dachu pozwala na wykorzystanie jego powierzchni do celów użytkowych - można urządzić na nim atrakcyjny taras wykończony np. drewnianą podłogą.

Nowy Kłopoczyn
Krycie dachu membraną PVC firmy Soprema
Widok krytego budynku - Usługi Dekarskie Warszawa
Widok krytego budynku
Układanie waty szklanej na podkładzie z blachy trapezowej - Usługi Dekarskie Warszawa
Układanie waty szklanej na podkładzie z blachy trapezowej
Pokrycie całego dachu watą szklaną - Usługi Dekarskie Warszawa
Pokrycie całego dachu watą szklaną
Początek układania membrany PVC - Usługi Dekarskie Warszawa
Początek układania membrany PVC
Przygotowanie do pierwszego zgrzewania membrany - Usługi Dekarskie Warszawa
Przygotowanie do pierwszego zgrzewania membrany
Urządzenie do zgrzewania membrany PVC - Usługi Dekarskie Warszawa
Urządzenie do zgrzewania membrany PVC
Ułożone i zgrzane kolejne warstwy membrany - Usługi Dekarskie Warszawa
Ułożone i zgrzane kolejne warstwy membrany
Obróbki blacharskie kończa prace na dachu. - Usługi Dekarskie Warszawa
Obróbki blacharskie kończa prace na dachu.