Bezpieczne usuwanie eternitu

   Azbest, z którego wykonywane były płyty eternitowe jest niezwykle niebezpiecznym materiałem, ponieważ może wywołać raka. Nie należy usuwać go we własnym zakresie!
Łatwo narazić się na kontakt z pyłem azbestowym poprzez niewłaściwe usuwanie płyt eternitowych czy niewłaściwe składowanie eternitu.
Usuwanie eternitu musi być wykonywane przez profesjonalistów z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Mając jednak na względzie polskie realia  warto znać choćby podstawy bezpiecznego usuwania eternitu, by wiedzieć, czy faktycznie wynajęliśmy fachowców. Oto kilka uwag jak powinno się usuwać eternit z naszych dachów:

 • Przede wszystkim pracownicy wchodzący na dach pokryty eternitem powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną: kombinezony (może być jednorazowy), buty, maskę przeciwpyłową. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.
 • Przed przystąpieniem do demontażu płyt należy je mocno zwilżyć wodą, by włókna azbestu nie unosiły się w powietrzu.
 • Demontaż płyt eternitowych powinien się odbywać w miarę możliwości w  całości, bez kruszenia, łamania. Resztki eternitu po demontażu należy usunąć również metodą "na mokro".
 • Zdemontowane płyty powinny być zapakowane szczelnie w mocne folie i umieszczone najlepiej na paletach.
 • Ostatnim etapem jest przewiezienie eternitu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

  Zródło: serwis ogłoszeń dekarskich - www.zrobimy.com

  Poniżej galeria

  ul.Wojska Polskiego
  ZLECENIODAWCA: Nieporęt osoba prywatna
  ZAKRES PRAC: Demontaż eternitu oraz utylizacja, montaż papy podkładowej, montaż łat i kontrłat, montaż obróbek blacharskich oraz pokrycie dachu blachodachówką.

Zdejmowanie płyt eternitowych - Usługi Dekarskie Warszawa
Zdejmowanie płyt eternitowych
Niezbędna asekuracja przy pracach dekarskich - Usługi Dekarskie Warszawa
Niezbędna asekuracja przy pracach dekarskich
Niezbędny strój ochronny do demontazu eternitu - Usługi Dekarskie Warszawa
Niezbędny strój ochronny do demontazu eternitu
Zdejmowanie płyt eternitowych - Usługi Dekarskie Warszawa
Zdejmowanie płyt eternitowych
Składowanie eternitu - Usługi Dekarskie Warszawa
Składowanie eternitu