Balkony - technologie

Balkon w systemie jedno lub dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej

Właściwie wykonana izolacja balkonu tworzy wodoszczelną barierę dla wody i skraplającej się pary wodnej oraz chroni podłoże przed korozją. Zastosowanie właściwego rozwiązania przy użyciu wodoszczelnej hydroizolacji, pozwala zapobiec tym problemom. Użyta powłoka ma zapewniać paroprzepuszczalność, co dodatkowo zapobiegnie wnikaniu wody i wilgoci w podłoże. Dlatego wykonujemy dwuwarstwową izolację charakteryzującą się bardzo dobrą nośnością oraz przyczepnością do podłoży, nawet tych o skomplikowanych kształtach. Do każdego balkonu i tarasu montujemy system gotowych aluminiowych profili.

Balkon nad pomieszczeniem nieogrzewanym w systemie jedno lub dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej

Balkon nad pomieszczeniem nieogrzewanym nie wymaga izolacji termicznej. Bardzo ważne jest jednak szczelne ułożenie izolacji przeciwwilgociowej. Płyta balkonu powinna mieć ukształtowany spadek 1,5-2% w kierunku krawędzi równoległej do ściany domu. Tylko wtedy woda opadowa nie będzie zalegała, lecz będzie mogła swobodnie spływać z powierzchni. Płytę balkonu możemy zabezpieczyć przed zawilgoceniem papą, folią lub masą wodoodporną. Posadzkę na balkonie układamy z mrozoodpornych i antypoślizgowych płytek gresowych. Do każdego balkonu i tarasu montujemy system gotowych aluminiowych profili.

Balkon nad pomieszczeniem ogrzewanym w systemie jedno lub dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej

Balkon znajdujący się nad pomieszczeniem ogrzewanym musi być ocieplony. Materiał ociepleniowy powinien być odporny na ściskanie.­ Najlepiej sprawdza się polistyren ekstrudowany lub twardy styropian o dużej wytrzymałości (klasy EPS 300), który producent dopuszcza do stosowania na tarasie. Ocieplenie wykonujemy od strony ogrzewanego wnętrza oddzielone paroizolacją. Jej brak może być przyczyną zawilgocenia sufitu na skutek wykraplania się pary w ociepleniu, co stwarza wrażenie nieszczelności tarasu. Posadzkę na balkonie układamy z mrozoodpornych i antypoślizgowych płytek gresowych. Do każdego balkonu i tarasu montujemy system gotowych aluminiowych profili.

Balkon w systemie jednowarstwowej izolacji przeciwwodnej elastycznej poliuretanowej, epoksydowej, żywicznej

Jeśli balkon wolnostojący pokryty jest nawierzchnią elastyczną, to na niewielkich połaciach balkonu może się ona odkształcać wraz z zewnętrzną wylewką. Takiej nawierzchni nie musimy dylatować. Żywice poliuretanowe i epoksydowe to nowoczesne materiały, wykorzystywane przy wykonywaniu posadzek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ich cechami charakterystycznymi są idealnie równa powierzchnia bez widocznych łączeń, łatwość pielęgnacji i czyszczenia oraz paroprzepuszczalność. Do każdego balkonu i tarasu montujemy system gotowych aluminiowych profili.

Balkon w systemie jednowarstwowej izolacji przeciwwodnej wykończony z drewna egzotycznego oraz PCV

Wykończona drewnem posadzka na balkonie ma nie tylko walory estetyczne, ale także użytkowe - choć jest ciepła w dotyku. Drewnianą posadzkę na balkonie można układać tylko wtedy, gdy powierzchnia płyty balkonowej ma spadek 3%, który umożliwi odpływanie wody na zewnątrz. Ponadto, jeśli drewno ma być układane na betonowym podkładzie albo nasiąkliwych płytkach, takie podłoże należy pokryć poliuretanową powłoką malarską. Zostanie ono wtedy zabezpieczone przed zaplamieniem garbnikami wypłukiwanymi z drewna podczas deszczu. Do każdego balkonu i tarasu montujemy system gotowych aluminiowych profili.